Đại Lý Xe Ford Tại Sài Gòn
:

FORD RANGER LIMITED

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Ecosport 1.0l Titanium_2018

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Focus 1.8l AT 5D_2012

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Mazda 3_2016 AT

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Ecosport Titamium 2016

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

KIA RIO_2012 AT

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Everest 2.0l Titanium 2018

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Focus 1.5L Sport_2018

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Everest 2.2l Trend AT_2017

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Terra 2.5V (4×4)_2019

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Ranger XLS AT 2016

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Ranger WT 3.2_2017

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Ranger XLS AT 2021

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

EVEREST AMBIENT 2.0 AT 4X2

GIAO XE TỪ THÁNG 08/2022  Đặt trước nhận sớm tặng thêm 1 năm bảo hành  

Ford Ranger XLT 4×4 2017

Cam kết : 3 không – không tua đồng hồ – Không đâm đụng – không ngập nước Đặc biệt: – Hỗ trợ giao xe tận nhà. – Hỗ trợ...

Ranger XLS AT_2013

Cam kết : 3 không - không tua đồng hồ - Không đâm đụng - không ngập nước Đặc biệt: - Hỗ trợ giao xe tần nhà. - Hỗ trợ...

Ranger WT 3.2_2016

Cam kết : 3 không - không tua đồng hồ - Không đâm đụng - không ngập nước Đặc biệt: - Hỗ trợ giao xe tận nhà. - Hỗ trợ...

Ranger XLS AT_2016

Cam kết : 3 không - không tua đồng hồ - Không đâm đụng - không ngập nước Đặc biệt: - Hỗ trợ giao xe tận nhà. - Hỗ trợ...
0937 613 619